Vi leverer komplette tanker fra vår leverandør.

Vår leverandør Ekonstal produserer containertanker, undergrunnstanker og overgrunns tanker etter kundens ønske.

Våre tanker er godkjent etter bransjens normer og krav, all nødvendig dokumentasjon medfølger produktene.

Alle våre tanker kan deles inn i flere rom i henhold til kundens ønsker. Tankene blir behandlet 100% innvendig med epoxy og tankene er lakkert etter spesielle krav og ønsker.

Tankene leveres komplett med rustfrie rør, antihevert ventil, overfyllingsvern og elektronisk lekkasjeovervåking, for å nevne noe. Kan også leveres med lys og komplett el-skap.

Link til produsent: