Drivstofftanker

Vi leverer komplette tanker fra vår leverandør. 

Vår leverandør CGH Nordic er en av Europas største produsenter av kvalitetstanker. CGH produserer containertanker, undergrunnstanker og overgrunnstanker.

Vi skaffer også mobile drivstoffcontainere.

Våre tanker er godkjent etter bransjens normer og krav og all nødvendig dokumentasjon og merking medfølger produktene.

Alle våre tanker kan deles inn i flere rom i henhold til kundens ønsker. CGH behandler tankene innvendig med epoxy og tankene er lakkert etter spesielle krav. CGH tankene er i stål.

Vi tilbyr også tankrensing samt fjerning av dine gamle tanker.

Link til produsent:

Ønsker du mer informasjon om tanker?
Ta kontakt med oss på 482 76 433, eller send oss en melding

Send oss en melding